4B's

Waarom doen we aan sport?

Vaak beginnen we ermee onder invloed van ouders, familie, vrienden en rolmodellen. Als je aan kinderen deze vraag stelt, dan wordt vaak geantwoord met: 'Ik vind het leuk, gezellig en het is samen met mijn vriendjes, wedstrijden winnen.' Sport gaat toch over winnen, wedstrijden spelen en technisch beter worden? 

 

Kinderen met plezier laten sporten is belangrijk. Ze ontdekken spelenderwijs om te gaan met winst en verlies en ontwikkelen zich zowel motorisch, sociaal emotioneel als cognitief. Sport en bewegen speelt een belangrijke rol ten aanzien van de ontwikkeling van identiteit, zelfvertrouwen en het zelfregulerend vermogen.

 

Jongeren die sporten hebben hun eigen doelen, behoeften, wensen en karaktereigenschappen. Het is voor het onderwijs en de vereniging belangrijk om aandacht te hebben voor de motivatie en beweegredenen van de jongeren om ze te boeien voor, en binden aan de sport.

 

Hoe kunnen we als sport ervoor zorgen dat we de jongeren bereiken, om ze vervolgens op een uitdagende wijze te boeien voor de sport? Wat is ervoor nodig om jongeren te binden? En wat doen verenigingen om jongeren te behouden?

 

4B's Bereiken, Boeien, Binden en Behouden

© 2016 by SportsMeets